Entradas

5º EP no laboratorio, observando protozoos e outros microorganismos

A natureza e Manuel María. As aves

PARQUE NATURAL DO INVERNADEIRO 2016- abril 26, 27, 28 - Actividade de COOPERATIVISMO e CONVIVENCIA

Camiño de Santiago 2016. Espiritual e natural.

Saida ao Espazo Natural e Arqueolóxico dos Sete Camiños